Lidkerken

Het Apostolisch Genootschap Apostolisch Genootschap
Christengemeenschap (geassocieerd lid) Christengemeenschap 
Doopsgezinde Gemeente Doopsgezinde Gemeente Zeist
Evangeliegemeente De Oase  Evangeliegemeente De Oase
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente
Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist Evangelisch Lutherse Gemeente
Gemeente van Apostolische Christenen Gemeente van Apostolische Christenen
Het Leger des Heils  Leger des Heils
Nederlandse Gereformeerde Kerk Nederlands Gereformeerde Kerk
PKN NoorderLichtgemeente/ Thomas NoorderLicht/Thomas
PKN Oosterkerkgemeente Oosterkerk
PKN wijkgemeente Bethel Bethel wijkgemeente    
PKN wijkgemeente De Bron  De Bron wijkgemeente
PKN wijkgemeente Het Witte Kerkje  Het Witte Kerkje
PKN wijkgemeente Pniël Pniël wijkgemeente
PKN wijkgemeente Zeist-West Zeist-West wijkgemeente
Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” De Hoeksteen Austerlitz
R.K.Emmausparochie  Emmausparochie
Zevende-dags Adventisten Zevende-dags Adventisten

Nieuws

21-06-2018

Wake bij Detentiecentrum Zeist 1 juli 2018

30-05-2018

Wake bij Detentiecentrum 3 juni

27-04-2018

Kerkendag 27 mei

27-04-2018

Oecumenisch morgengebed Hemelvaartsdag

26-04-2018

Wake bij Detentiecentrum Zeist 6 mei 2018