Lidkerken

Het Apostolisch Genootschap Apostolisch Genootschap
Christengemeenschap (geassocieerd lid) Christengemeenschap 
Doopsgezinde Gemeente Doopsgezinde Gemeente Zeist
Evangeliegemeente De Oase  Evangeliegemeente De Oase
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente
Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist Evangelisch Lutherse Gemeente
Gemeente van Apostolische Christenen Gemeente van Apostolische Christenen
Het Leger des Heils  Leger des Heils
Nederlandse Gereformeerde Kerk Nederlands Gereformeerde Kerk
PKN NoorderLichtgemeente/ Thomas NoorderLicht/Thomas
PKN Oosterkerkgemeente Oosterkerk
PKN wijkgemeente Bethel Bethel wijkgemeente    
PKN wijkgemeente De Bron  De Bron wijkgemeente
PKN wijkgemeente Het Witte Kerkje  Het Witte Kerkje
PKN wijkgemeente Pniël Pniël wijkgemeente
PKN wijkgemeente Zeist-West Zeist-West wijkgemeente
Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” De Hoeksteen Austerlitz
R.K.Emmausparochie  Emmausparochie
Zevende-dags Adventisten Zevende-dags Adventisten

Nieuws

17-01-2019

Gebedsweek voor de eenheid

11-01-2019

Kerkasiel in Den Haag, bijdragen vanuit Zeist

27-12-2018

Wake Detentiecentrum Zeist 6 januari 2018 

25-10-2018

Wake bij Detentiecentrum Zeist

02-10-2018

Wake kamp van Zeist 7 oktober 2018