Vluchtelingen

Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk

De werkgroep Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk (WKOV) ondersteunt het bestaande werk in Zeist ten behoeve van vluchtelingen in Zeist, zoals: noodopvang / kerkasiel; het volgen en bevragen van de lokale en landelijke overheden m.b.t. het asiel- en uitzettings-beleid; het inspelen op de sociaal (diakonaal), maatschappelijke behoeften van (individuele) asielzoekers).

“Zestien jaar in een notendop….”

Naar aanleiding van een acute nood situatie in mei 1991 werden in de oecumenische gemeenschap van Zeist-West enkele gesprekken gevoerd over de rol die kerken zouden kunnen spelen bij hulp aan vluchtelingen…..
Zo begint het eerste jaarverslag de werkgroep (1993). Er werd een werkgroep gevormd om na te denken over de rol van kerken bij hulp aan vluchtelingen. Vanaf het begin werd er gestreefd naar verbreding binnen kerkelijk Zeist. Geleidelijk groeide de werkgroep zodanig dat in januari 1993 ‘onderdak’ werd gevraagd bij de Raad van Kerken. Vertegenwoordigd waren verschillende Hervormde en Gereformeerde (nu PKN) kerken, de Evangelische Broedergemeente, de Nederlands Gereformeerde kerk en de Doopsgezinde Gemeente.

Een belangrijke rol bij die snelle groei speelde de Bosnische oorlog in 1992. Bij de start van het toenmalige Tijdelijk Opvangcentrum (TOC) in het Swagermankamp ‘Wulperhorst’ aan de Tiendweg in Zeist ten behoeve van deze oorlogsvluchtelingen was de werkgroep met 80 vrijwilligers present. Het was het begin van een zeer actieve periode waarbij honderden (kerkelijke) vrijwilligers een grotere of kleinere rol speelden. Het heeft de toon gezet voor latere activiteiten. We ontdekten dat de formule: concrete vragen brengen altijd een antwoord opgeld deed. We voerden daarom actie naar behoefte: voor kleding en andere materiele zaken; aandacht met een welkomst-bloemetje en nederlandse les. En niet te vergeten het vakantiehuizen-project. Het laatste met als gouden formule: voor-wat, hoort-wat: jouw huis wordt opgepast en zij hebben even een privé-plek.

Het (later) Asielzoekerscentrum werd opgeheven (1996), maar de werkgroep bleef bestaan. Haar naam was gevestigd. Zij was intussen onderdeel geworden van een landelijk netwerk, waar altijd weer acties en activiteiten uit voortvloeiden. De politiek werd op de voet gevolgd. Er werd gedemonstreerd en geprotesteerd met de Stichting Steuncomité voor Asielzoekers en Vluchtelingen (SAVIZ, voorheen Vrienden van Vluchtelingen) als woordvoerder wanneer gerechtigheid in het geding was. Er werd gepoogd een locatie voor noodopvang van asielzoekers op straat te realiseren samen met de gemeente. Het haalde de politieke agenda, maar een motie daartoe werd uiteindelijk verworpen. We schrijven januari 2003.

De dagen van weleer zijn voorbij. Er is reële hoop dat een humaner vreemdelingenbeleid met het kabinet Balkenende IV van start gaat. Desalniettemin zal de werkgroep waakzaam blijven ten aanzien van vluchtelingenbelangen en doen wat haar hand vindt te doen.

Coördinatie: Corja Menken-Bekius, e-mail: menkenbekius@hetnet.nl

 

Lees hier het jaarverslag 2014 WKOV jaarverslag 2014

En hier de brochure ‘Vluchtelingen en Asielzoekers Zeist’ waarin alle informatie staat over wat u kunt doen en bij wie u zich kunt melden:

Brochure Vluchtelingen en Asielzoekers Zeist

Nieuws

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni

27-05-2019

Kerkendag van Zeister Kerken 16 juni

27-05-2019

Oecumenisch morgengebed Hemelvaartsdag

27-04-2019

Wake bij Detentie Centrum 5 mei

18-03-2019

Reacties op de aanslagen in Christchurch