Platform L & R

Doelstelling

Een aantal organisaties van levensbeschouwelijke aard heeft zich georganiseerd in het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies te Zeist.
Het doel van het Platform is om de kennis over de verschillende levens-beschouwingen en religies te vergroten. Het streeft naar een groter begrip van elkaar in de kring van aangesloten organisaties en in de Zeister maatschappij.

Daarnaast wil het Platform de onderlinge solidariteit van de leden bevorderen. Het Platform richt zich op de regio Zeist.

Het Platform wil zijn doelstelling bereiken door:

  • Actief kennis te nemen van elkaars levensbeschouwing
  • Tolerantie en vriendschappelijk contact tussen alle Zeistenaren te bevorderen door de Mensenrechten in de praktijk te brengen
  • Deze kennis ook gezamenlijk uit te dragen naar de maatschappij
  • Aanspreekpunt te zijn voor de leden en voor de gemeentelijke overheid
  • Advies uit te brengen aan plaatselijke instanties en particuliere organisaties t.a.v. het zorgvuldig omgaan met de verscheidenheid van levens-beschouwingen en religies
  • Gezamenlijk optreden door middel van persverklaringen, publicaties, symposia etc. Daarmee wil het bijdragen aan de publieke meningsvorming. Ook kan zo uiting gegeven worde aan protest tegen voorvallen die naar de mening van het Platform blijk geven van levensbeschouwelijke of religieuze intolerantie.
  • Gezamenlijke aanwezigheid en presentatie bij publieke evenementen.

Samenstelling van organisaties die deelnemen in het platform zijn:

Antroposofische Vereniging
Bahá’í – geloof
Humanistisch Verbond, afd.Heuvelrug-Krommerijn
Hindoegemeenschap “Shakti”
Joodse Gemeenschap
Marokkaanse Moslimgemeenschap
Turkse Gemeenschap Zeist
Raad van Kerken Zeist

Voor meer informatie:
Jeannette van Andel, secretaris Raad van Kerken, tel. 030-6955221

e-mail: info@raadvankerkenzeist.nl

Platform voor Levensbeschouwingen en Religies: secretaris: Andrea van Sark, email: a.vansark@ziggo.nl
25-9-2016:

Vredesontmoeting en uitreiking vredesduif Zeist 25-09-2016

Nieuws

28-02-2018

Wake Detentiecentrum Zeist 4 maart 2018

20-02-2018

Digitale veertigdagenkalender Zeist

25-01-2018

PROGRAMMA 150 STE WAKE VOOR DETENTIECENTRUM ZEIST

25-01-2018

148ste Wake bij Detentiecentrum Zeist: 4 februari 2018

17-01-2018

Gebedsweek voor de eenheid