Samenstelling

P. van IJsselmuiden (Peter), voorzitter
J. van Andel (Jeannette), secretaris; Vieren en Vorming
G.J.H. Offerhaus (Gerhard), penningmeester
E. de Boom (Ellen), lid moderamen
M. Versteeg (Martine), Nederlands Gereformeerde Kerk
G. Jacobsz (George), NoorderLichtgemeente
W.J.B. Faber (Jules), Christengemeenschap
M. Lampe (Marianne), Christengemeenschap
Y. van der Goot (Yko), Doopsgezinde Gemeente Zeist
J. Karsten (John), Evangeliegemeente De Oase
N. Fischer (Niels), Evangelische Broedergemeente
M. Slootweg (Martin), Stichting Kerk en Samenleving
J. Roos (Jan), Diakonaal Platform Zeist
P. Sodaar (Peter), Gemeente van Apostolische Christenen
T. v.d. Bos, vd (Theo), Wijkgemeente Bethel
H.J.B. Wigman (Henri), R.K. Emmausparochie; Vieren en Vorming
T. Broekhuizen (Ton), Het Leger des Heils
H. Hamers (Herman), Evangelische Lutherse Gemeente
M. Muller (Ries), Wijkgemeente de Bron
F.J. van Wijk (Frank), PKN Zeist-West
R. Balk (Ronald), Zevende-dags Adventisten

vacature Het Witte Kerkje
vacature Wijkgemeente Bethel
vacature: Oosterkerkgemeenschap
vacature Apostolisch Genootschap
vacature Prot. Gem. “De Hoeksteen”, Austerlitz

Nieuws

27-09-2017

Vredesduif Zeist voor Jantje Paasman

27-09-2017

Gedeelde levens

26-09-2017

Zie onze dromen zo kleurrijk geweven

25-09-2017

Wake bij Detentiecentrum

21-08-2017

Vredesduif van Zeist