Welkom

Van harte welkom op de website van de Raad van Kerken te Zeist!

Met deze website informeren wij u over de plaatselijke oecumenische activiteiten en de werkzaamheden en organisatie van de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken te Zeist stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen  de Kerken in Zeist te bevorderen.

Door bijeen te komen in de Raadsvergaderingen ontmoeten de  kerken elkaar, raken wij in gesprek en leren wij van elkaar.

Wij streven naar praktische samenwerking tussen de kerken en stimuleren, zo ver als gedragen door de aangesloten kerken, het oecumenisch samen vieren.

In 2016 bestond de Raad van Kerken Zeist 50 jaar. Dit is uitgebreid gevierd met ‘Vonk!”, een kerk- en cultuurprogramma waar veel kerken en instellingen in Zeist aan meegewerkt hebben.
Zie ook Jubileum Raad van Kerken
Hier vindt u het beleidsplan van de Zeister Raad van Kerken 2012-2015: Beleidsplan 2012-2015 definitief

In het voorjaar 2018 wordt een nieuw beleidsplan gepresenteerd.

De Raad van Kerken Zeist heeft een privacyverklaring opgenomen. Zie

Privacyverklaring

Nieuws

10-08-2018

Forum 36

06-08-2018

Vredesduif van Zeist 2018-2019

06-08-2018

Vredesweek 2018

06-08-2018

Twee extra wakes

26-07-2018

Wake kamp van Zeist 5 augustus 2018