Welkom

Van harte welkom op de website van de Raad van Kerken te Zeist!

Met deze website informeren wij u over de plaatselijke oecumenische activiteiten en de werkzaamheden en organisatie van de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken te Zeist stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen  de Kerken in Zeist te bevorderen.

Door bijeen te komen in de Raadsvergaderingen ontmoeten de  kerken elkaar, raken wij in gesprek en leren wij van elkaar.

Wij streven naar praktische samenwerking tussen de kerken en stimuleren, zo ver als gedragen door de aangesloten kerken, het oecumenisch samen vieren.

In 2016 bestond de Raad van Kerken Zeist 50 jaar. Dit is uitgebreid gevierd met ‘Vonk!”, een kerk- en cultuurprogramma waar veel kerken en instellingen in Zeist aan meegewerkt hebben.
Zie ook Jubileum Raad van Kerken

Hier vindt u het Beleidsplan van de Zeister Raad van Kerken, vastgesteld in de vergadering van 20 september 2018:

Beleidsplan 2018-2022

De Raad van Kerken Zeist heeft een privacyverklaring opgenomen.

Privacyverklaring

Nieuws

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni

27-05-2019

Kerkendag van Zeister Kerken 16 juni

27-05-2019

Oecumenisch morgengebed Hemelvaartsdag

27-04-2019

Wake bij Detentie Centrum 5 mei

18-03-2019

Reacties op de aanslagen in Christchurch