Welkom

Van harte welkom op de website van de Raad van Kerken te Zeist!

Met deze website informeren wij u over de plaatselijke oecumenische activiteiten en de werkzaamheden en organisatie van de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken te Zeist stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen  de Kerken in Zeist te bevorderen.

Door bijeen te komen in de Raadsvergaderingen ontmoeten de  kerken elkaar, raken wij in gesprek en leren wij van elkaar.

Wij streven naar praktische samenwerking tussen de kerken en stimuleren, zo ver als gedragen door de aangesloten kerken, het oecumenisch samen vieren.

In 2016 bestaat de Raad van Kerken Zeist 50 jaar. Hier vindt u het beleidsplan van de Zeister Raad van Kerken 2012-2015: Beleidsplan 2012-2015 definitief

Nieuws

09-10-2016

Vredesontmoeting en uitreiking vredesduif Zeist 25-09-2016

22-09-2016

Een goed verhaal

22-09-2016

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 oktober

14-08-2016

Forum 32

24-06-2016

Oecumenische vredesdienst 18 september