Welkom

Van harte welkom op de website van de Raad van Kerken te Zeist!

Met deze website informeren wij u over de plaatselijke oecumenische activiteiten en de werkzaamheden en organisatie van de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken te Zeist stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen  de Kerken in Zeist te bevorderen.

Door bijeen te komen in de Raadsvergaderingen ontmoeten de  kerken elkaar, raken wij in gesprek en leren wij van elkaar.

Wij streven naar praktische samenwerking tussen de kerken en stimuleren, zo ver als gedragen door de aangesloten kerken, het oecumenisch samen vieren.

In 2016 bestaat de Raad van Kerken Zeist 50 jaar. Hier vindt u het beleidsplan van de Zeister Raad van Kerken 2012-2015: Beleidsplan 2012-2015 definitief

Nieuws

28-11-2017

ACTIE KERSTATTENTIE DETENTIECENTRUM ZEIST

28-11-2017

Wake bij Detentiecentrum Zeist

27-09-2017

Vredesduif Zeist voor Jantje Paasman

27-09-2017

Gedeelde levens

26-09-2017

Zie onze dromen zo kleurrijk geweven