Vieren en Vorming

Werkgroep Vieren en Vorming

De werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken heeft diverse aandachtsgebieden:

  1. Organiseren van Zeist-brede oecumenische vieringen:

 • Zondag van de eenheid, in de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen; 18-25 januari
 • Kerkendag, de zondag na Pinksteren, zo mogelijk buiten op het Zusterplein van de Evangelische Broedergemeente
 • Hemelvaartsdag : een oecumenisch morgengebed in de Doopsgezinde Kerk
 • Vredesdienst in de Vredesweek in september ( de week waarin 21 september valt)
 • Oecumenisch morgengebed op Nieuwjaarsdag om 10.30 uur in Kerkelijk Centrum Zeist-West
 • Aan de Zeist-brede vieringen doet een aantal kerken mee (niet allemaal met  alle vieringen).
  Contactpersoon Henri Wigman, tel. 030 6959536, e-mail: hemawig@gmail.com

  Vespers: in de adventstijd en de veertigdagentijd worden vespers gehouden op de woensdagavonden om 19.15 uur.
  Advent 2017: afwisselend in de Doopsgezinde Kerk en Zeist-West, in de veertigdagentijd in Zeist-West

  Veertigdagenkalender: sinds 2010 geeft de Raad van Kerken een digitale veertigdagenkalender uit: dagelijks vanaf Aswoensdag tot Pasen een mail met meditatie en illustratie.
  Aanmelden is mogelijk op email: veertigdagenzeist@gmail.com

  2. Vorming en toerusting, ‘kerk door de week’, gebundeld in “Forum”

  Forum 35 boekje

  Forum 35 kalender

  De Forumgids komt 2x per jaar uit, eind januari en eind augustus. Aan Forum doen een tiental kerken mee.
  Contactpersoon: Jeannette van Andel, tel. 030 6955221, e-mail: je.andel@wxs.nl

Nieuws

28-02-2018

Wake Detentiecentrum Zeist 4 maart 2018

20-02-2018

Digitale veertigdagenkalender Zeist

25-01-2018

PROGRAMMA 150 STE WAKE VOOR DETENTIECENTRUM ZEIST

25-01-2018

148ste Wake bij Detentiecentrum Zeist: 4 februari 2018

17-01-2018

Gebedsweek voor de eenheid