Vieren en Vorming

Werkgroep Vieren en Vorming

De werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken heeft diverse aandachtsgebieden:

  1. Organiseren van Zeist-brede oecumenische vieringen:

    • Zondag van de eenheid, in de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen; 18-25 januari
    • Kerkendag, de zondag na Pinksteren, zo mogelijk buiten op het Zusterplein van de Evangelische Broedergemeente
    • Hemelvaartsdag : een oecumenisch morgengebed in de Doopsgezinde Kerk
    • Vredesdienst in de Vredesweek in september ( de week waarin 21 september valt)
    • Oecumenisch morgengebed op Nieuwjaarsdag om 10.30 uur in Kerkelijk Centrum Zeist-West

Aan de Zeist-brede vieringen doet een aantal kerken mee (niet allemaal met  alle vieringen).
Contactpersoon Henri Wigman, tel. 030 6959536, e-mail: hemawig@gmail.com

Vespers: in de adventstijd en de veertigdagentijd worden vespers gehouden op de woensdagavonden om 19.15 uur.
Advent 2017: afwisselend in de Doopsgezinde Kerk en Zeist-West, in de veertigdagentijd in Zeist-West

Veertigdagenkalender: sinds 2010 geeft de Raad van Kerken een digitale veertigdagenkalender uit: dagelijks vanaf Aswoensdag tot Pasen een mail met meditatie en illustratie.
Aanmelden is mogelijk op email: veertigdagenzeist@gmail.com

2. Vorming en toerusting, ‘kerk door de week’, gebundeld in “Forum”

Graag bieden wij u hierbij weer een nieuw Forumprogramma aan. U kunt de Forumgids ook vinden op de websites van de meeste kerken die meewerken aan Forum.

Helaas is dit de laatste papieren gids. Er wordt nagedacht over een digitale versie. Tot nu toe heeft niemand zich gemeld om die te gaan verzorgen. Heeft u tijd en belangstelling neem dan contact op met de coördinatiecommissie (zie blz 21)

We houden u via de kerkbladen en de contactpersonen van de meewerkende kerken op de hoogte.

De Forumgids kwam 2x per jaar uit, eind januari en eind augustus. Aan Forum doen een tiental kerken mee.
Contactpersoon: Jeannette van Andel, tel. 030 6955221, e-mail: je.andel@wxs.nl

Nieuws

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni

27-05-2019

Kerkendag van Zeister Kerken 16 juni

27-05-2019

Oecumenisch morgengebed Hemelvaartsdag

27-04-2019

Wake bij Detentie Centrum 5 mei

18-03-2019

Reacties op de aanslagen in Christchurch