ACTIE KERSTATTENTIE DETENTIECENTRUM ZEIST

Ook dit jaar willen we de ingeslotenen met kerstmis een hart onder de riem steken met een kleine attentie. Jarenlang gaven wij telefoonkaarten, maar omdat binnen het detentiecentrum het telefoonsysteem is veranderd, is dat niet meer mogelijk. Dus geven we nu een andere attentie. We denken aan een tegoedbon voor het winkeltje. Over de vorm wordt nog overlegd, maar intussen vragen we uw bijdrage. We weten dat de ingeslotenen heel blij zijn met uw gift, in het bijzonder omdat ze daaraan merken dat er ‘buiten’ mensen zijn die zich hun lot aantrekken.

Maak uw bijdrage over aan SAVIZ, Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist, bankrekening NL25 INGB 00074540 20 onder vermelding ‘kerstattentie’. SVP naam van de stichting voluit vermelden.

Terug

Nieuws

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni

27-05-2019

Kerkendag van Zeister Kerken 16 juni

27-05-2019

Oecumenisch morgengebed Hemelvaartsdag

27-04-2019

Wake bij Detentie Centrum 5 mei

18-03-2019

Reacties op de aanslagen in Christchurch