Digitale veertigdagenkalender Zeist

Sinds 2010 verzorgt de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist een digitale veertigdagenkalender. Velen hebben de dagelijkse mailberichten inspirerend gevonden. Daarom versturen we deze 40 dagen voor Pasen weer een digitale kalender. We sluiten hiermee aan bij het
thema van de vespers in Zeist-West.
Aanmelden kan (ook met terugwerkende kracht) op : info@veertigdagenzeist.nl

Het overkoepelende thema voor deze veertigdagentijd is “Kwetsbaarheid”; alleen wie het kruis draagt kan troosten”.

Thema’s:

1. Afstand / nabijheid
(thema van de vesper op 21 februari)

2. Schuld en schaamte
(thema van de vesper op 28 februari)

3. Zorg en medeleven
(thema van de vesper op 7 maart)

4. Verbondenheid
(thema van de vesper op 14 maart)

5. Gebrokenheid / heling
(thema van de vesper op 21 maart)

6. Vertrouwen
(thema van de afsluitende vesper/ boeteviering op 28 maart

Auteurs van de kalender: 
Judith Cooiman-Bouma, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Zeist
Henk Bloem, pastor Emmausparochie
Ellen de Boom, ouderenpastor Zeist (samen met Nel Walet)
Ineke Droogers, Doopsgezinde Gemeente Zeist (samen met André Droogers)
André Droogers, Doopsgezinde Gemeente Zeist (samen met Ineke Droogers)
Humbert Hessen, bisschop Evangelische Broedergemeente (samen met Johannes Welschen)
Wiel Hoekstra, Emmausparochie
Silene Ponstein-Troelstra, emeritus predikant PKN
Nel Walet, geestelijk verzorger de Warande Zeist (samen met Ellen de Boom)
Johannes Welschen, lid provinciaal bestuur Evangelische Broedergemeente (samen met Humbert Hessen)

Redactie van de kalender:
Jeannette van Andel, Henk Bloem en Mark de Vos

Terug

Nieuws

26-01-2019

Wake Detentiecentrum Zeist 3 februari 2019

18-01-2019

EXTRA WAKE ZONDAG 20 JANUARI 

17-01-2019

Gebedsweek voor de eenheid

11-01-2019

Kerkasiel in Den Haag, bijdragen vanuit Zeist

27-12-2018

Wake Detentiecentrum Zeist 6 januari 2018