Ellen de Boom vredesduif van Zeist

vredesduif uitreiking 1
(foto Jan Koster)

Tijdens de oecumenische vredesdienst in Zeist-West, zondag 20 september, werd voor het eerst de ‘vredesduif van Zeist’ uitgereikt.
De voorbereidingsgroep voor deze viering had een aantal criteria opgesteld:
De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:

– het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar
– het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende
achtergronden/levensbeschouwingen
– volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigden te
worden
– verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.

Deze vredesduif wordt jaarlijks in de vredesweek aan een volgende genomineerde uitgereikt.

Ellen de Boom heeft de vredesduif van Zeist gekregen vanwege haar tomeloze inzet voor en betrokkenheid op de medemens, juist de zwakkeren in onze samenleving. Haar inzet voor vluchtelingen, mensen van verschillende cultuur of achtergrond, haar bijdrage aan de interreligieuze dialoog. En dat alles in zeer grote bescheidenheid.

Glaskunstenaar Wout Zijp maakte de prachtige schaal.
Wout Zijp

Zie hier de afbeelding en de toelichting: Vredesduif Zeist

Terug

Nieuws

01-08-2019

Vredesontmoeting en uitreiking vredesduif van Zeist

01-08-2019

Walk of Peace scholieren

01-08-2019

Oecumenische Vredesdienst

29-07-2019

Wake Zeist 4 augustus 2019

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni