Kerkendag van Zeister Kerken 16 juni

Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. Hieraan doen steeds meer kerken mee en dat is verheugend. Op zondag 16 juni begint de viering om 10 uur bij de Evangelische Broedergemeente op het Zusterplein; hopelijk kan deze weer buiten plaatsvinden. Het geeft altijd een extra dimensie aan de Kerkendag, buiten op het grasveld te midden van fluitende vogels en als het meezit een beetje in de zon. De kerken die eraan meedoen zijn: Parochie Sint Maarten locatie Zeist, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Oosterkerk, de Bron en Zeist-West, Doopsgezinde Gemeente Zeist, Evangelische Broedergemeente, Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gemeente van Apostolische Christenen.

Thema van deze viering is: “In beweging” Voorgangers zijn Tineke Dronkert (PKN Zeist-West), Henk Bloem (Parochie Sint Maarten) en gastheer Markus Gill (Evangelische Broedergemeente). De muzikale begeleiding is in handen van Niels Fischer (orgel/ piano). Ook de blazersgroep is weer van de partij. Kinderen zijn van harte welkom!

Er is kinderkerk en kinderoppas. De collecte is deels bestemd voor Netwerk Gewoon Samen ( https://netwerkgewoonsamen.nl), deels voor de Raad van Kerken Zeist. Na de viering is er gelegenheid allerlei stands te bezoeken onder het nuttigen van koffie en iets lekkers.
Iedereen die mee wil vieren is van harte welkom!

Bij de Kerkendagviering zal een gast aanwezig zijn uit Malawi. Jonah Sinyangwe is zijn naam. Hij is projectleider bij de Broedergemeente in Malawi en nauw betrokken bij het diaconale en pastorale werk van de kerk in het vluchtelingenkamp Dzaleka.
Br. Sinyangwe is op bezoek bij het ZZg (Zeister Zendingsgenootschap) en zal na afloop van de viering vertellen over het zendingswerk in Dzaleka. Ook is er ruimte voor vragen.
Dit gesprek vindt plaats om 11.45 uur Tot uiterlijk 12.30 uur), in de Kleine Zaal op Zusterplein 20.
U bent van harte welkom!

Terug

Nieuws

01-08-2019

Vredesontmoeting en uitreiking vredesduif van Zeist

01-08-2019

Walk of Peace scholieren

01-08-2019

Oecumenische Vredesdienst

29-07-2019

Wake Zeist 4 augustus 2019

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni