Vredesduif van Zeist

Vorig jaar werd in de oecumenische vredesdienst, 20 september, voor het eerst de Vredesduif van Zeist uitgereikt; Ellen de Boom werd benoemd tot Vredesduif van Zeist voor 2015-2016.
Het leek ons goed dit vervolgens vanuit het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies te organiseren.
De Vredesduif van Zeist wordt uitgereikt op zondag 25 september a.s. bij de Vredesontmoeting van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies (zie de info hierover tzt in kerkbladen en de Nieuwsbode en op de website van de Raad van Kerken Zeist www.raadvankerkenzeist.nl).
We willen ieder jaar in de Vredesontmoeting deze Vredesduif aanbieden aan iemand in de gemeente Zeist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrede in onze omgeving. We hebben een aantal criteria opgesteld:
De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:
– het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar
– het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende achtergronden/levensbeschouwingen
– volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigden te worden
– verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.

Nu is aan u en jou de vraag: Ken jij iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Of anders gezegd: zou je iemand willen voordragen voor deze Vredesduif?
We kunnen ons voorstellen dat jouw kandidaat niet helemaal aan álle criteria voldoet.. maar als je hem of haar toch een goede kandidaat vindt: laat het ons weten!
U kunt uw nominatie tot uiterlijk 9 september doormailen aan Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl. Vermeld er ook bij waarom je haar of hem een geschikte kandidaat vindt!

vredesduif Zeist

Terug

Nieuws

01-08-2019

Vredesontmoeting en uitreiking vredesduif van Zeist

01-08-2019

Walk of Peace scholieren

01-08-2019

Oecumenische Vredesdienst

29-07-2019

Wake Zeist 4 augustus 2019

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni