Wat doen we met de feestdagen?

column van Steven Spaargaren

Rond Pinksteren kwam de discussie over de feestdagen op gang. Kerkgangers weten nog de ware betekenis van Pinksteren. Maar dat is een minderheid. Het dagblad Trouw kwam op 23 mei met het artikel dat de Tweede Pinksterdag kan worden afgeschaft. Twee vooraanstaande kerkleiders vinden dat de Tweede Pinksterdag van de lijst van officiële feestdagen mag verdwijnen. Lezers reageren op dit voorstel. Hoe hiermee om te gaan en wat is volgens mij het alternatief?

kerk

Volgens de rooms-katholieke kardinaal Wim Eijk is Tweede Pinksterdag geen must voor christenen. “Het is vreemd maar Tweede Pinksterdag is officieel geen feestdag van de kerk. Alleen Pinksterzondag, Eerste Pinksterdag is volgens de kerk een hoogfeest.”
Predikant Karin van den Broeke, voorzitter van de Protestantse Kerk stelt voor er twee nieuwe vrije dagen voor terug te laten komen: een dag met een joods en een dag met een islamitisch feest. “Dan straal je uit: in Nederland kiezen we voor een inclusieve samenleving waarin mensen voluit mogen vieren wat hun bestaan tekent”, aldus Karin van den Broeke.

Ik vind dat een ferm standpunt van de dominee. Zij pleit voor een inclusieve samenleving. Beide kerkelijke leiders willen de Tweede Pinksterdag afschaffen.
Met een beetje fantasie kun je ook denken aan Tweede Paasdag, Tweede Kerstdag enzovoorts. We stuiten hier op het fundament van onze samenleving. De christenen zijn langzamerhand in de minderheid in ons land. De religieuze feestdagen zijn nog een overblijfsel uit de christelijke cultuur. Daar hebben we mee te maken. Het pleit voor de genoemde kerkelijke leiders dat ze de Tweede Pinksterdag ter discussie willen stellen.

Wat zou er voor in de plaats kunnen komen? Ik zie de discussie al losbranden in ons land. Iedereen wil zijn eigen religieuze feestdag. Moslims, joden, boeddhisten, hindoes enzovoorts. Nederland is tenslotte steeds meer een land van minderheden. We kunnen daar ook onze kracht uit halen.
Je zou ook kunnen kijken naar wat ons bindt.

Columnist Ephimenco pleit op 6 juni in Trouw niet voor een nieuwe religieuze feestdag. Dit is niet het moment voor het invoeren van een islamitische vrije dag voor iedereen. Daar is teveel commotie over. Hij geeft als alternatief voor moslims en joden de mogelijkheid betaald verlof op te nemen voor het Suikerfeest en Grote Verzoendag. En Tweede Pinksterdag? Die gaat wel een keer verdwijnen. Wen er maar vast aan.

Terug

Nieuws

01-08-2019

Vredesontmoeting en uitreiking vredesduif van Zeist

01-08-2019

Walk of Peace scholieren

01-08-2019

Oecumenische Vredesdienst

29-07-2019

Wake Zeist 4 augustus 2019

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni