Digitale veertigdagenkalender

Sinds 2010 verzorgt de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist een digitale veertigdagenkalender. Velen hebben de dagelijkse mailberichten inspirerend gevonden. Daarom versturen we deze 40 dagen voor Pasen weer een digitale kalender. We sluiten hiermee aan bij het thema van de vespers in Zeist-West.

We gaan uit van het project Uit aarde van Corja Bekius en Andries Govaart (uitgave Docete 2016, www.docete.nl ).

De thema’s die in het project aan de orde komen zijn: de kwetsbaarheid van het bestaan, gebrokenheid, verdriet en zorg, vertrouwen (waaraan houden wij ons vast, wie of wat draagt ons door moeilijke tijden heen), uitzicht en nieuw begin.

De subthema’s van de digitale kalender en de vespers zijn:

1. kwetsbaarheid van het bestaan
(thema van de vesper op 8-3)

2. omgaan met angst en zorg
( thema van de vesper op 15-3)

3. toen jij een heel ander bleek
(thema van de vesper op 22-3)

4. de aarde snakt naar adem
(thema van de vesper op 29-3)

5. heilige grond
(thema van de vesper op 5-4)

6. is dit het laatste woord?
(thema van de afsluitende vesper/ boeteviering op 12-4)

Auteurs van de kalender:
Agnes Beuving-Amelink, Nederlands Gereformeerde Kerk
Henk Bloem, pastor Emmausparochie
Yko van der Goot, predikant Doopsgezinde Gemeente Zeist (samen met Annelies Soomers)
Humbert Hessen, bisschop Evangelische Broedergemeente (samen met Johannes Welschen)
Wiel Hoekstra, Emmausparochie
Marieke Orriëns, pedagoog/geestelijk begeleider in opleiding(samen met Anton Stegeman)
Silene Ponstein-Troelstra, emeritus predikant PKN
Annelies Soomers, Doopsgezinde Gemeente Zeist ( samen met Yko van der Goot)
Anton Stegeman, geestelijk verzorger Altrecht (samen met Marieke Orriëns)
Johannes Welschen, lid provinciaal bestuur Evangelische Broedergemeente (samen met Humbert Hessen)

Redactie van de kalender:
Jeannette van Andel, Henk Bloem en Mark de Vos

De Aswoensdagviering op 1 maart, de vespers op 8, 15, 22 , 29maart en 5 april en de laatste vesper / Boeteviering op 12 april worden allen in het Kerkelijk Centrum Zeist-West gehouden. Alle vieringen beginnen om 19.15 uur.

We hopen dat u door de vieringen en de veertigdagenkalender geïnspireerd wordt op de weg naar Pasen.

p.s.: De mail start op aswoensdag 1 maart en u kunt vanaf dan iedere dag ‘s ochtends een mail verwachten. De maillijst wordt alleen voor deze 40 dagen mails gebruikt. Wanneer u geen interesse meer heeft, kunt u zich afmelden door een mailtje te retourneren met deze mededeling.

Aanmelden voor de veertigdagenkalender op: veertigdagenzeist@gmail.com

Terug

Nieuws

01-08-2019

Vredesontmoeting en uitreiking vredesduif van Zeist

01-08-2019

Walk of Peace scholieren

01-08-2019

Oecumenische Vredesdienst

29-07-2019

Wake Zeist 4 augustus 2019

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni