Vredesduif van Zeist 2018-2019

In 2015 werd in de oecumenische vredesdienst voor het eerst de Vredesduif van Zeist uitgereikt en Ellen de Boom werd benoemd tot Vredesduif van Zeist voor 2015-2016.
Het leek de Raad van Kerken Zeist goed dit vervolgens vanuit het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies te organiseren.
De Vredesduif van Zeist werd in 2016 jaar uitgereikt bij de Vredesontmoeting van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en viel ten deel aan Najib Zahri, directeur van de Stichting Toléarance. In 2017 kreeg Jantje Paasman van de Weggeefwinkel de Vredesduif.
Op 23 september a.s. wordt de vredesduif overgedragen tijdens een bijeenkomst van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies, op zondag 23 september om 15.30 uur in het Kerkelijk Centrum in de Clomp.
We willen ieder jaar in de Vredesontmoeting deze Vredesduif aanbieden aan iemand in de gemeente Zeist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrede in onze omgeving. We hebben een aantal criteria opgesteld:
De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:
– het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar
– het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende achtergronden/levensbeschouwingen
– volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigen te worden
– verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.

Nu is aan u en jou de vraag: Ken jij iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Of anders gezegd: zou je iemand willen voordragen voor deze Vredesduif?
Je kunt ook iemand nomineren die je eerder hebt voorgedragen.
We kunnen ons voorstellen dat jouw kandidaat niet helemaal aan álle criteria voldoet.. maar als je hem of haar toch een goede kandidaat vindt: laat het ons weten!
U kunt uw nominatie tot uiterlijk 17 september doormailen aan Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl. Vermeld er ook bij waarom je haar of hem een geschikte kandidaat vindt!

Terug

Nieuws

01-08-2019

Vredesontmoeting en uitreiking vredesduif van Zeist

01-08-2019

Walk of Peace scholieren

01-08-2019

Oecumenische Vredesdienst

29-07-2019

Wake Zeist 4 augustus 2019

29-05-2019

Wake bij Detentie Centrum Zeist 2 juni